A Hageni Távegyetem képzéseiről

Kép: Veress Kata
 • A Hageni Távegyetemen nem kell felvételizni, csak beiratkozni.
  Ezt személyesen lehet megtenni a Budapesti Távtanulási Központban
  a tavaszi félévre december 1. és január 31.,
  az őszi félévre június 1. és július 31. között.

  Minden szakra be lehet iratkozni nyáron és télen is,
  a pszichológia alap- és mesterképzés kivételével,
  amely szakokon csak őszi félévben kezdhetők meg a tanulmányok.

  Szükséges dokumentumok

  Alapszakra Mesterszakra
  • német nyelvtudás igazolása
   (4 év középiskolai nyelvtanulás
   vagy nemzetközileg elfogadott,
   felsőfokú, C típusú nyelvvizsga*)
  • érettségi bizonyítvány
   (2005-ben vagy később érettségizetteknek
   emelt szintű érettségi egy tárgyból,
   szaktól függően**)
   VAGY felsőfokú végzettség
   (diplomamelléklettel/indexkivonattal együtt)
  • nem német vagy angol nyelvű
   dokumentumok fordítása***
  • igazolás esetleges névváltozásról
   (pl. házassági anyakönyvi kivonat)
  • pszichológia BSc-re való jelentkezéskor
   mellékelni kell az itt elérhető 11 teszt
   kitöltését tanúsító pdf-et is****
  • német nyelvtudás igazolása
   (4 év középiskolai nyelvtanulás
   vagy nemzetközileg elfogadott,
   felsőfokú, C típusú nyelvvizsga*)
  • szakirányú felsőfokú végzettség**
   (diplomamelléklettel/indexkivonattal együtt)
  • nem német vagy angol nyelvű
   ​dokumentumok fordítása***
  • igazolás esetleges névváltozásról
   (pl. házassági anyakönyvi kivonat)

  * Az elfogadott nyelvvizsgák teljes listája megtalálható itt.
  **
  A szakspecifikus felvételi követelményeket lásd feljebb, az egyes szakok leírásánál.
  ***
  Saját fordítás is elég, a szükséges hitelesítést az eredetivel való egybevetés után a Budapesti Központ térítésmentesen elvégzi.
  **** Regisztrálni a beiratkozáskor megadott e-mail-címmel és névvel kell. A kitöltés után kapott visszajelzés csak tájékoztató jellegű, a beiratkozás az eredménytől független, a pdf-et viszont kötelező csatolni.


  A szükséges dokumentumokat kérjük

  • a beiratkozás előtt szkennelt formában elküldeni a budapest [kukac] fernuni-hagen.de címre (üzenet tárgya: "Dokumentumok beiratkozáshoz"),
  • beiratkozáskor eredetiben, másolattal és az esetleges fordításokkal együtt bemutatni, összetűzés és kapcsozás nélkül.


  Ha valaki nem felel meg valamelyik beiratkozási feltételnek (pl. beszél ugyan németül,
  de nyelvvizsgája nincs, vagy hiányzik az adott szakon előírt emelt szintű érettségije),
  a tanulmányait ún. Akademiestudierende/r státuszban kezdheti meg
  (a pszichológia alap- és mesterszak kivételével, ahol erre sajnos nincs lehetőség),
  és tanulmányai során később benyújthatja az időközben megszerzett igazolás(oka)t.

 • A felmerülő kérdéseket szívesen fogadjuk online nyílt napjainkon.

  Más időpontokban Stefán Krisztinát kérjük megkeresni:
  budapest // +36 70 409 5439

Az egyetem és a távoktatás

Az 1974-ben alapított Hageni Távegyetem (FernUniversität in Hagen) a német nyelvterület egyetlen állami távegyeteme, több mint 78 000 hallgatójával Németország legnagyobb egyeteme. Németországban, Ausztriában és Svájcban számos regionális központtal rendelkezik, Magyarországon a Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központ képviseli.
Az egyetem öt karon kínál a Bologna-rendszerbe illeszkedő, német nyelvű alap- és mesterképzéseket, illetve kettősdiploma-program keretében együttműködik
a Szegedi és a Pécsi Tudományegyetemmel.

A tanév rendje  
őszi félév
őszi féléves vizsgaidőszak
október 1.–március 31.
február–március
tavaszi félév
tavaszi féléves vizsgaidőszak
április 1.–szeptember 30.
augusztus–szeptember

Bár az egyetem székhelye Észak-Rajna-Vesztfália tartományában van, képzései a világon bárhonnan végezhetők. A tananyagot a hallgatók postai úton, papír alapon kapják meg,
majd önállóan dolgozzák fel. Hallgatótársaikkal és az oktatókkal online tartják a kapcsolatot,
a vizsgákat pedig személyesen teszik le az egyetem központjainak valamelyikében,
például a Budapesti Németnyelvű Távtanulási Központban.

 

Képzési kínálat

Kultúra- és Társadalomtudományi Kar

Pszichológiai Kar

Alapképzés Mesterképzés
Pszichológia BSc Pszichológia MSc

Matematikai és Informatikai Kar

Gazdaságtudományi Kar

Jogi Kar

 • Az egyetemen folytatott tanulmányok a felvett tárgyak számától függően
  félévente összesen 139–299 euróba kerülnek az alábbiak szerint:

  alapdíj
  ​​​​​
  ("Grundgebühr")

  50 euró/félév

  tananyagköltség

  80–240 euró/félév a felvett tárgyak számától függően
  (az egyes szakok teljes képzési összegeit
  alapképzéseknél ld. itt, mesterképzéseknél itt)

  hallgatói hozzájárulás
  ("Studierendenschaftsbeitrag")

  9 euró/félév

  lehetséges egyéb költségek

  késedelmi díjak pl. kései vizsgalejelentkezés, kései befizetések
  vagy határidő után történő tárgyfelvétel esetén
  (a teljes lista itt olvasható)

  A tananyagköltségre a közép-kelet-európai állampolgársággal, lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező hallgatók jó tanulmányi eredmény esetén ösztöndíjat pályázhatnak (ld. lent).

 •   DAAD-Sur-Place-Stipendium DAAD-Kurzzeitstipendium
  Mire?
  • felvett modulok tananyagköltségére
  • néhány napos, de legfeljebb egyhónapos németországi kiutazáshoz és kint tartózkodáshoz
   (szakdolgozatírás, vizsgázás, kötelező szeminárium látogatása vagy szakmai gyakorlat teljesítése esetén)
  Kinek?
  • közép-kelet-európai állampolgársággal,
   lakcímmel és tartózkodási hellyel
   rendelkező hallgatóknak,
   akik a Budapesti Központhoz tartoznak
  • közép-kelet-európai állampolgársággal,
   lakcímmel és tartózkodási hellyel
   rendelkező hallgatóknak,​
   akik a Budapesti Központhoz tartoznak
  Mikor?
  • adott félévre történő beiratkozás elején
   (december 1. és január 10.,
   illetve június 1. és július 10. között)
  • a tervezett kiutazás előtt legkésőbb hat héttel
  Hogyan?
  • a Budapesti Központtól kérhető formanyomtatványon
  • a Hageni Távegyetemen teljesített
   vizsga igazolásával ÉS/VAGY egyéb felsőoktatási intézményben elért teljesítmény igazolásával
   (indexkivonat/diploma és diplomamelléklet másolata,
   nem német vagy angol nyelvű dokumentum esetén saját készítésű fordítása, és az eredeti(k) bemutatása)
  • első pályázás esetén
   német nyelvű Europass önéletrajzzal
  • a budapest [kukac] fernuni-hagen.de címre küldött e-maillel
   (üzenet tárgya: "Kurzzeitstipendium")
További információk Fotó: Halász Nóra

További információk


Stefán Krisztina // budapest@fernuni-hagen.de // +36 70 409 5439

ONLINE NYÍLT NAPOK